01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

ZNANI I NIEZNANI. POLACY Z BIAŁEGOSTOKU I TOMSKA” -

Logo Razem dla EdukacjiMEiNSWP

ZNANI I NIEZNANI. POLACY Z BIAŁEGOSTOKU I TOMSKA” -

projekt finansowany ze środków otrzymanych z MEiN na realizację zadania: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczania w języku polskim ze szkołami Rzeczypospolitej Polskiej”.

 W obecnym roku szkolnym, wspólnie z Gimnazjum 26 w Tomsku realizujemy kolejną edycję międzynarodowego projektu pt. „ ZNANI I NIEZNANI. POLACY Z BIAŁEGOSTOKU I TOMSKA”.
     W ramach projektu, uczniom Szkoły Podstawowej nr 5, planujemy organizację:

- warsztatów dziennikarstwa radiowego,

- warsztatów fotograficznych,

- warsztatów dziennikarstwa telewizyjnego,

- konkursów, lekcji otwartych,

- wycieczki do Muzeum Pamięci Sybiru.

     Uczniowie z Tomska uczestniczyć będą w warsztatach turystycznych, poznawać miejsca związane z obecnością Polaków w tej części Rosji oraz Polaków, którzy na stałe wpisali się w historię regionu.
      Efektem działań będzie e-book pt. „Znani i nieznani. Polacy z Białegostoku i Tomska” oraz elektroniczny zasób materiałów do wykorzystania w pracy z dziećmi polonijnymi.

Koordynatorzy projektu:
W. Kolosa, A. Bielska, B. Buńko, S. Kanaki