01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

MISJA SZKOŁY

 

Misja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku

 

Nasza szkoła to przyjazna i bezpieczna placówka, ukierunkowana na wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o takie wartości, jak:

polska tradycja patriotyczna, międzyludzka solidarność, prawda, dobro, piękno, wolność, sprawiedliwość, tolerancja.

 

1. O kształcie Szkoły Podstawowej nr 5 od zawsze decydują uczniowie, rodzice i nauczyciele. Te trzy społeczności czują się współgospodarzami szkoły.

2. SP nr 5 to szkoła XXI wieku: nowoczesna, twórcza, europejska, stwarzająca warunki zapewniające wszechstronny rozwój uczniów w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

3. Nauczyciele przekazują w niej wiedzę w sposób interesujący, uczą logicznego i samodzielnego myślenia i wnioskowania. Rozpoznają potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, indywidualizują proces kształcenia.

4. W szkole uczeń zdobywa umiejętności przydatne w dorosłym życiu. W oparciu o nowoczesne technologie informatyczne potrafi wyszukiwać i gromadzić potrzebne informacje oraz wykorzystywać je w procesie samodzielnego tworzenia wiedzy. Uczestniczy w realizacji zadań projektów i innowacji. Kształci nie tylko umysł, ale ma też możliwość rozwoju talentów sportowych.

5. "Piątka" to szkoła bez przemocy. Tu uczeń czuje się bezpiecznie, traktowany jest ze zrozumieniem i życzliwością Spotyka się z tolerancją, uczy się empatii i asertywności.

6. Szkoła Podstawowa nr 5 to szkoła samorządności, miejsce, w którym uczniowie, respektując prawa szkolne, uczą się życia w demokratycznym świecie.

7. Szkoła współpracuje ze środowiskiem rodzinnym uczniów, prowadzi pedagogizację rodziców, wspiera wychowawczą rolę rodziny. Organizuje dni otwarte.

8. Otwieramy się na potrzeby społeczności lokalnej. „Piątka” to miejsce spotkań mieszkańców Osiedla Bojary, siedziba komisji wyborczych.

9. Troszczymy się o postawę etyczna wychowanków. Współpracujemy z kościołami różnych wyznań, organizacjami charytatywnymi.

10. Działania szkoły wspomaga i promuje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 5.

 

Absolwenci naszej szkoły :

 

- nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki

- potrafią wykorzystywać je w procesie samodzielnego tworzenia wiedzy

- są kreatywni, ambitni i samodzielni

- kierują się uczciwością i szacunkiem w stosunku do innych

- szanują i kochają swój kraj i swą Małą Ojczyznę

- myślą kategoriami człowieka Europy i świata

- troszczą się o środowisko