01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Innowacje i projekty

Oprócz codziennej zwykłej nauki w naszej szkole realizowane są różne projekty, programy i innowacje. Część z nich to autorskie pomysły. To pomaga ubarwić rzeczywistość szkolną i nadaje jej nowy wymiar.

Projekty, programy i innowacjie I semestr 2017/18
Programy, projekty i innowacje II semestr 2016/17
Programy, projekty i innowacje I semestr 2016/17
Programy, projekty i innowacje II semestr 2015/16
Programy, projekty i innowacje I semestr 2015/16
Programy, projekty i innowacje II semestr 2014/15
Programy, projekty i innowacje I semestr 2014/15
Programy, projekty i innowacje I semestr 2013/14
Programy, projekty i innowacje II semestr 2012/13
Programy, projekty i innowacje I semestr 2012/13

 

 

pobrane

Program „Przyjaciele Zippiego”

 Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami oraz promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Realizatorzy; Klasy I Nauczyciel; Julita Gregorczuk

Więcej


questing 1
Questing historyczny 

Szkolny projekt edukacyjny mający na celu poznanie historii i zabytków Białegostoku. Uczniowie wraz z rodzicami w sposób aktywny, wykonują zadania poruszając się po mieście zgodnie z mapą przygotowaną przez organizatorkę - nauczycielkę historii p. Barbarę Buńko.

„16 pomników Białegostoku” - http://www.sp5.bialystok.pl/index.php/aktualnosci-szkolne/820-quest-monumentalny

Białystok kolebką esperanto- http://www.sp5.bialystok.pl/index.php/aktualnosci-szkolne/776-gh

„Barokowy Białystok rodu Branickich” -

http://www.sp5.bialystok.pl/index.php/aktualnosci-szkolne/503-questing2016Barokowy

„Na tropach dawnych Bojar” http://www.sp5.bialystok.pl/index.php/aktualnosci-szkolne/311-2015-2016

Organizator; Barbara Buńko


 

scenariusze lekcji logo

Scenariusze Lekcji

Program ogólnopolski rozwijający kompetencje informatyczne i programowania, realizowany w naszej szkole na poziomie klas I, III i VII poprzez realizację kreatywnych scenariuszy zajęć.

Organizatorzy:
M. Klepacka, E. Borowska, J. Okrasiński

 

Więcej o programie


 

cooperatione itall

Cooperatione Italiano

Projekt współpracy szkoły i klas piłkarskich AP Talent z klubami włoskimi piłki nożnej. W ramach projektu odbyły się :
• wyjazd szkoleniowy chłopców z klas IIa i IIb do Włoch
• staże trenerskie p. Matysa w Sassuolo – Włochy i Chiavari – Włochy
• praktyka trenerska Ap Talent – mecze międzypaństwowe Ferrera, Sasssuolo, Parma – Włochy
• testy lekarsko-sportowe nr 1 uczniów : Mateusz Antonowicz, Eryk Waszkiewicz, Adrian Duchnowski
• testy sportowe nr 2 – Eryk Waszkiewicz

Organizatorzy: Trenerzy AP Talent

Więcej o projekcie 


maraton listow

 

Maraton Pisania Listów

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia mobilizujemy ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. W tym roku maraton odbył się w dniach 1-10.12.2017
Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat. W tym roku podczas Maratonu pisaliśmy listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10 państw.

Organizatorzy: P. Jurczykowska, S. Lange, K. Sztok

Więcej o programie


pr
Projekt „Na wspólnej ziemi”

Projekt ogólnopolski oraz konkurs "Na wspólnej ziemi" realizowany był w roku 2015-16. Konkurs organizowany był przez Fundację Shalom, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, miał na celu poznanie historii i tradycji Żydów polskich oraz ich wkładu i miejsca w dziejach społeczności lokalnych w ciągu wieków wspólnej tradycji. W konkursie brały udział uczennice klasy VI C: Gabriela Białous, Amelia Leoniuk i Anita Rogalewska. Na projekt złożyły się m. in. : spotkanie z p. dr Klimaszewskim, wizyta w Archiwum Państwowym, a przede wszystkim wywiady z p. Mikołajem Pietruczukiem. Praca o ul. Mińskiej, zatytułowana "Uliczka między macewami" zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie, wręczenie nagród odbyło się w Warszawie.

Organizatorzy: Barbara Buńko, Katarzyna Breczko

Wyróżnienie w konkursie

Spotkanie z p. M. Pietruczukiem 


 

razemdlapokju
Projekt „Razem dla pokoju” Edukacja Globalna

 Od 14 do 20 listopada 2016 r. obchodzony jest w Europie po raz osiemnasty Tydzień Edukacji Globalnej. Tegoroczne hasło to: Razem Dla Pokoju. W naszej szkole wzorem lat ubiegłych zaplanowanych zostało szereg działań mających na celu przybliżenie uczniom problemów współczesnego świata, takich jak: wojny i konflikty zbrojne, sytuacja uchodźców.

Koordynatorzy: W. Kolosa, J. Jabłuszewska, L. Rode

Spotkanie

 

 


BielastokInnowacja „Śladami Polaków na Syberii”

Innowacja stanowi kontynuację dotychczasowych działań mających na celu poszerzenie wiedzy o świecie, przybliżeniu problemów społecznych, kulturalnych i historycznych Syberii. Będziemy poznawać sylwetki Polaków, którzy zostawili różnorodne ślady na Syberii oraz miejsca związane z ich pobytem. Ponownie nawiążemy kontakt z mieszkańcami Białegostoku na Syberii. Uczniowie poszerzą wiedzę poprzez praktyczne działanie. Będą śledzić przebieg rajdu rowerowego, zorganizowanego przez p. Suchowierskiego i zdobywać informacje o miejscach związanych z pobytem Polaków na Syberii.

Koordynatorzy: Wiesława Kolosa, Ewa Puchalska, Janina Jabłuszewska, Barbara Buńko, Janina Szwatro

Wystawa nr 1 

Wystawa nr 2 

Spotkanie z K. Suchowierskim 

Książka K. Suchowierskiego

podsumowanie projektu w1213 logo nhefProjekt „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej"

Projekt NHEF realizowany jest w Białymstoku przez Kino Forum. Nauczyciele wybierają cykl edukacyjny dla wieku i potrzeb uczniów. Tematyka jest różnorodna. Cześć spotkań poświęcona jest zagadnieniom filmoznawczym i audiowizualnym, część zagadnieniom kulturowym i społecznym. Projekt pozwala na realizację różnych elementów podstawy programowej edukacji filmowej. Cykl obejmuje 9 comiesięcznych spotkań – lekcja i seans filmowy. W projekcie biorą udział klasy IV-VI.

Koordynator: Teresa Walczuk

Więcej na stronie organizatora https://www.nhef.pl/


baner mega misja
Program MEGAMISJA

MegaMisja to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych. Adresujemy go do nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat. Naszym celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli, wychowawców świetlic oraz ich uczniów. Zależy nam, by najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia dla dzieci.

Organizator: Maja Rogala

Strona organizatora - https://megamisja.pl/

Profil naszej szkoły - https://platforma.megamisja.pl/swietlica/profil/70

 


kamizelka 1

   

Projekt szkolny "KAMIZELKA"

 

  Organizator: Aneta Michalczuk,

Jolanta Jasiuk

 

 


eud

 

         

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

 XII Edycja -  pdf

XIII Edycja - pdf

XIV Edycja - pdf

XV Edycja - pdf

XVI Edycja - pdf

XVII Edycja - pdf 

 

  Organizator: Aneta Michalczuk


rodzina naj

 

Projekt "RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA"

II Edycja

I Edycja -  Łączy nas Białystok

 

 Organizatorzy: Jolanta Jasiuk, Ewa Safarewicz

 


baju bajunia

 

Projekt "MIŁOŚNICY LITRATURY"

 "W magicznej krainie wyobraźni" - tomik poezji uczniowskiej 

 

"Baju, bajunia"  - tomik twórczości literacko-plastycznej uczniów

Bajkowy Poranek vol.1 

- Bajkowy Poranek vol.2 

- Przedstawienie uczniowskie na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku pt. "Kopciuszek vs Czerwony Kapturek" 

 Organizatorzy: Aneta Michalczuk, Jolanta Jasiuk, Jerzy Okrasiński


szalom

 

 

Projekt "SHALOM NA KAMIENNEJ"

  Organizator: Katarzyna Breczko

 

 

 


ue 

Erasmus+

„Interaktywne środki przekazu służące nauczaniu i uczeniu się”

 

 Organizatorzy: Agnieszka Iwanicka, Marzena Kurnicka,

Renata Grzybowska-Pawlak, Barbara Twarowska

 


kamienna tv

 

Kamienna TV

Innowacja ma celu zapoznanie uczniów z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie. Podczas trwania innowacji uczniowie informują o życiu szkoły na łamach szkolnej telewizji Kamienna TV.

Kanał znajduje się na stronie internetowej szkoły. 

Opiekun: p. P. Jurczykowska

 


fundacja odkrywcow 

Bezpieczny Internet

Projekt ogólnopolski, był realizowany jako zadanie publiczne prowadzone przez Fundację Odkrywców Innowacji oraz Fundację Drabina Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem realizacji zadania było podniesienie za pomocą działań edukacyjnych świadomości uczniów  na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Opiekun: M. Łupińska


ucze

 

Znaczki motywacyjne MAX 

 

Innowacja ma na celu zmotywowanie uczniów klas I - III do lepszej nauki i zachowania. Obejmuje 6 obszarów, w których pożądane zachowania nagradzane są znaczkami MAX – medalami.

 

Organizatorzy: nauczyciele klas I-III


nprcz 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła przystąpiła i wdraża projekt czytelniczy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży . W I semestrze 2016/17 zakupiono nowości wydawniczych na kwotę ok. 15 tys. zł. do biblioteki szkolnej.  

Organizatorzy: M. Serokin, M. Szorc


teatralne zmagania

  Innowacja

"TEATRALNE ZMAGANIA Z LEKTURĄ"

Teatralne zmagania z lekturą 2015

Teatralne zmagania z lekturą w klasie 2a

Innowacja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród uczniów. Do swoich działań zaprasza też rodziców. Polega na comiesięcznym opracowywaniu lektury w formie zabaw, rebusów czy zagadek, a wszystko okraszone jest działaniami teatralnymi

 Organizator: Jolanta Jasiuk

 


Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami oraz promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Realizatorzy; Klasy I

Nauczyciel; Julita Gregorczuk

Więcej

http://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie