POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor szkoły.
 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe gromadzone przez stronę e-nauka.sp5.bialystok.pl będę przechowywane jedynie do celów edukacyjnych i informacyjnych, dla których strona została utworzona do czasu prośby osoby zarejestrowanej o ich trwałe usunięcie lub usunięcie ich przez operatora strony.
 6. Rejestracja na stronie jest możliwa po skierowaniu osoby chętnej osobistej prośby do operatora strony.
 7. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

8.       Ta strona korzysta z dwóch cookies.

Bardzo istotnym jest ten poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Jeżeli osoba korzystająca ze strony chce zachować ciągłość pracy, a także aby zachować swoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami, musi zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie. Przy każdym wylogowaniu lub skończeniu pracy przeglądarki to cookie zostanie usunięte (z przeglądarki i z serwera).

Drugie cookie jest używane dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli osoba korzystająca ze strony wróci na tą stronę, pole „nazwa użytkownika” na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Można też spokojnie zrezygnować z tego cookie – będzie trzeba po prostu każdorazowo wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.

 1. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies korzystając ze strony lub w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies). Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 2. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 3. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 4. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl oraz jak wyłączyć pliki cookies, na stronie jakwylaczyccookie.pl
 5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod-sp5@um.bialystok.pl